Parishes

S.No. Parish NAME Location
1. Holy Angel's Sahibabad
2. Holy Redeemer 's Suryanagar
3. St. Paul 's Ghaziabad
4. St. Joseph 's Rampur
5. Our Lady of Assumption Piplera
6. St. Thomas Bilaspur
7. St. Michael's Barlowganj
8. St. Francis Batala
9. St. Thomas Kalanaur
10. St. Francis Kartarpur
11. St. Francis Dalhousie
12. Catholic Church Tambesra
13. St. Joseph 's Rattenpura
14. Infant Jesus Hiranagar
15. St. Joseph 's Bharariwal
16. St. Fidelis Mastkot
17. Secred Heart Maqsudan, Jalandhar
18. St. Antony's Lahorigate, Jalandhar
19. Padre Pio Naushera Majja Singh, Jalandhar
20. St. Francis Of Assisi Bandikui, Jaipur